Social

Anunț angajare personal în cadrul biroului GAL Poarta Apusenilor

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Poarta Apusenilor anunţă următoarele posturi vacante:

Evaluator proiecte si monitorizare- 1 post
Data postării anunţului: 23.11.2017

2. Evaluator proiecte

Cerinţe:
– studii superioare;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– cunoaşterea unei limbi de largă circulaţie internaţională, preferabil limba engleză la un nivel mediu – avansat (scris, citit, vorbit);
– capacitate de analiză şi sinteză;
– aptitudini foarte bune de comunicare şi învăţare continuă;
– aptitudini de lucru cu documente şi aptitudini de calcul;
– aptitudini de planificare şi organizare a operaţiunilor şi activităţilor;
– primire de informaţii şi transmiterea acestora pe nivel ierarhic;
– atenţie selectivă, concentrată şi distributivă;
– experiență în accesarea de fonduri europene constituie un avantaj.

Responsabilităţi:
– Asigură monitorizarea tuturor activităților derulate în implementarea SDL;
– Planifică activitatea în concordanţă cu indicatorii stabiliţi;
– Urmărește respectarea tuturor procedurilor de lucru;
– Întocmește dosarul administrativ al fiecărui proiect;
– Verifică conformitatea documentelor și efectuează verificări în teren;
– Verifică eligibilitatea proiectelor;
– Pregătește lucrările pentru Comitetul de Selecție;
– Menține legătura cu autoritatea de management precum și cu alte autorități implicate în privința depunerii/schimbului de documente;
– Întocmește rapoarte privind conformitatea și eligibilitatea proiectelor;
– Realizează evaluarea și monitorizarea proiectelor ce urmează a fi implementate în cadrul SDL;
– Ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementarii activităților;
– Preia, înregistrează, distribuie, îndosariază și arhivează corespondența, ofertele, mesajele primite din partea Autorității de management/Organismului Intermediari, a furnizorilor și a celorlalti parteneri;
– Redactează raportul de evaluare a modului de implementare a SDL.
– Asigură respectarea calendarului de activităţi prevăzut în proiect şi contractul de finanţare;
– Aduce deîndată la cunoştinţa managerului orice probleme apar în perioada de derulare a implementării SDL;
– Păstrează permanent legătura cu toţi factorii implicaţi în procesul de implementare al proiectului, respectiv cu Autoritatea de management/Organismul intermediar, echipa de implementare a proiectului, colaboratorii externi, beneficiarul proiectului;
– Îndeplinește alte sarcini stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al GAL.

Beneficii:
– Mediu de lucru modern;
– Oportunităţi de dezvoltare profesională;
– Participarea la cursuri de perfecţionare şi la evenimente organizate de GAL;
– Salariu motivant

PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

Etapa 1
Fiecare candidat va depune la GAL Poarta Apusenilor un dosar de candidatură care cuprinde:
– CV Europass- datat și semnat;
– Diplomă(e) studii – în copie;
– Certificate şi/sau alte documente doveditoare ale experienţei;
– C.I. – copie;
– Adeverință medicală (atestă – apt pentru încadrarea în muncă)
Dosarele pot fi transmise și scanat pe adresa de email: fagadar.alaexandru@galpa.ro
Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!
Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură este 28.11.2017
ora 13,00.
Dosarele se înregistrează la sediul Asociaţiei GAL Poarta Apusenilor.

Etapa a 2-a
Organizarea interviului de angajare.
În ziua susținerii interviului de angajare, se vor analiza documentele originale, cu documentele depuse în copie la dosarul de angajare. Astfel, candidaţii vor avea asupra lor la proba interviului diplomele și/sau certificatele în original
Candidații care au depus dosare complete și conforme vor fi contactați pentru programarea interviului de angajare. Interviul va fi realizat de o comisie de concurs din cadrul GAL. Interviurile de angajare vor avea loc în data de 4.12..2017 începând cu ora 10,00 la sediul Asociației GAL Poarta Apusenilor.

Informații la tel. 40 721 981 961 sau www.galpa.ro

Tematica/Bibliografie pentru proba interviului pentru toate posturile:
– PNDR 2014-2020, cu accent pe AXA 19 LEADER (www.madr.ro)
– Regulamentul 1698/2005/CE
– OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Poarta Apusenilor este un parteneriat public-privat înfiinţat în scopul dezvoltării zonei rurale deservite. GAL Poarta Apusenilor va fi autorizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pentru a desfăşura activităţile specifice măsurilor din PNDR:
– Implementarea strategiei de dezvoltare locală,
– Implementarea proiectelor de cooperare,
– Funcţionarea grupului de acţiune locală,
– Dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.

Situat in regiunea de Nord-Vest a Romaniei, Grupul de Actiune Locala Poarta Apusenilor, este constituit pe un teritoriu omogen format din 10 comune. Din punct de vedere administrativ, viitorul GAL se întinde pe teritoriul a două județe: 9 comune în județul Cluj (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viisoara, Luna, Calarasi, Moldovenesti, Mihai Viteazu, Sandulesti) și o comună din județul Mureș (Chetani). Cele mai apropiate localități urbane față de comunele din microregiune sunt Turda și Câmpia Turzii din județul Cluj și orașul Luduș din județul Mureș.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.