Educație

Cum se încheie mediile în semestrul al doilea. Ordinul Ministrului a fost publicat în Monitorul Oficial

Ordinul ministrului Educației prin care este reglementată modalitatea de încheiere a situației școlare pe semestrul al II-lea a fost publicat vineri în Monitorul Oficial.

În document este prevăzută modalitatea de încheiere a situației şcolare „în situații obiective, cum ar fi calamități naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații speciale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu permite încheierea situației şcolare pe semestrul al II-lea”.

Potrivit ordinului, „nu se vor mai susține lucrările scrise pe semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu minimum două note/calificative”.

Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, mediile se încheie astfel:

  • dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea online, situația şcolară semestrială se poate încheia cu aceste două note;
  • dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea online, situația şcolară se poate încheia cu mai mult de două note;
  • dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru;
  • dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, situația şcolară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note;
  • dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată online, media semestrului I devine media anuală;
  • dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, situația şcolară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note.

Aceste reguli se aplică şi în cazul calificativelor date la învățământul primar.

Tot în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, dacă media primului semestru este mai mică decât 5 şi nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, atunci cadrul didactic decide, împreună cu elevul sau părintele acestuia, data la care copilul poate susține o lucrare scrisă sau un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală.

Dacă media primului semestru este mai mică decât 5 şi se poate valorifica activitatea desfăşurată online, media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note.

Valorificarea activității online prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/susținătorului legal, se arată în ordin.

Pentru elevii din învățământul profesional şi tehnic, încheierea situației şcolare la modulele studiate doar în semestrul al II-lea, pentru care nu poate fi valorificată activitatea online, se desfăşoară astfel: cadrul didactic decide împreună cu elevul sau părintele data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar această notă devine media anuală.

În ordin se mai prevede că elevii de clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care solicită transferul. În situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, elevii din clasa a IX-a a învățământului liceal pot fi transferați şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiției de medie.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.