Mozaic

Camera Deputaților a extins facilitățile la plata impozitului pe clădiri

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Ordonanța de urgență a Guvernului 69/2020 pentru modificarea Codul fiscal, extinzând facilitățile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri acordate pe perioada stării de urgență până la sfârşitul anului fiscal 2020.

Proiectul pentru aprobarea OUG 69/2020 are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscale, prorogarea unor termene, acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, acordarea unor facilități la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public, precum şi anularea unor obligații accesorii, pentru perioada de urgență, alertă şi pentru durata ulterioară încetării stării de alertă până la sfârşitul anului fiscal 2020.

Deputații au extins, printr-un amendament la Ordonanță, facilitățile acordate pe perioada stării de urgență şi pe timpul stării de alertă şi până la sfârşitul acestui an fiscal.

Astfel, „pentru durata stării de urgență, a stării de alertă și pentru durata ulterioară încetării stării de alertă până la sfârșitul anului fiscal 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind: a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință (…) dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice; b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică”, prevede textul adoptat.

În situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații: a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență; b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute şi afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică, au mai stabilit deputații.

Camera Deputaților este for decizional.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.