Administrație

Comisia Europeană a propus un buget anual al UE pe 2023 în valoare de 185,6 miliarde de euro

Comisia Europeană a propus marți un buget anual al UE pe 2023 în valoare de 185,6 miliarde de euro, care va fi completat de granturi cu o valoare estimată de aproximativ 113,9 miliarde de euro din cadrul instrumentului NextGenerationEU, se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Bugetul UE va continua să mobilizeze investiții semnificative menite să consolideze autonomia strategică a Europei, să stimuleze redresarea economică în curs, să protejeze durabilitatea și să creeze locuri de muncă. Comisia va continua să acorde prioritate investițiilor din domeniile ecologic și informatic, răspunzând totodată nevoilor urgente generate de crizele recente și de crizele actuale.

Proiectul de buget pe 2023, consolidat de instrumentul NextGenerationEU, este conceput astfel încât să răspundă celor mai importante nevoi în materie de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor noștri din întreaga lume. Aceste mijloace financiare vor continua să reconstruiască și să modernizeze Uniunea Europeană și să consolideze statutul Europei de actor puternic pe scena internațională și de partener de încredere.

Propuneri suplimentare de finanțare care să răspundă nevoilor generate de impactul războiului din Ucraina, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, vor fi prezentate în cursul anului, pe baza unei evaluări mai precise a acestor nevoi, astfel cum se prevede în concluziile Consiliului European din 31 mai 2022.

Bugetul reflectă prioritățile politice ale UE, care sunt esențiale pentru a asigura o redresare durabilă și pentru a consolida reziliența Europei. În acest scop, Comisia propune alocarea următoarelor sume (ca angajamente): granturi în valoare de 103,5 miliarde de euro din instrumentul NextGenerationEU în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) pentru a sprijini redresarea economică și creșterea în urma pandemiei de COVID-19 și pentru a face față provocărilor generate de războiul din Ucraina.

Vor fi alocate 53,6 miliarde de euro pentru politica agricolă comună și 1,1 miliarde de euro pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea mijloacelor necesare în vederea gestionării crizelor, ținând seama de penuria de alimente preconizată la nivel mondial.

De asemenea, 46,1 miliarde de euro sunt pentru dezvoltarea regională și coeziune, cu scopul de a promova coeziunea economică, socială și teritorială, precum și infrastructura care sprijină tranziția verde și proiectele prioritare ale Uniunii, 14,3 miliarde de euro pentru sprijinirea partenerilor noștri și a intereselor noastre pe scena mondială, din care 12 miliarde de euro în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (IVCDCI – Europa globală), 2,5 miliarde de euro pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) și 1,6 miliarde de euro pentru ajutor umanitar (HUMA).

În plus, sunt alocate 13,6 miliarde de euro pentru cercetare și inovare, din care 12,3 miliarde de euro pentru programul emblematic al Uniunii în domeniul cercetării – Orizont Europa. Acesta ar urma să primească încă 1,8 miliarde de euro sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU.

4,8 miliarde de euro sunt pentru investiții strategice europene, din care 341 de milioane de euro pentru InvestEU în vederea realizării priorităților-cheie (cercetarea și inovarea, dubla tranziție verde și digitală, sectorul sănătății și tehnologiile strategice), 2,9 miliarde de euro pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în vederea îmbunătățirii infrastructurii transfrontaliere și 1,3 miliarde de euro pentru programul “Europa digitală” în vederea conturării viitorului digital al Uniunii. InvestEU ar urma să primească încă 2,5 miliarde de euro sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU.

Pentru componenta “Capitalul uman, coeziune socială și valori” sunt alocate 4,8 miliarde de euro, din care 3,5 miliarde de euro pentru programul Erasmus+ în vederea creării de oportunități în materie de educație și mobilitate pentru cetățeni, 325 de milioane de euro pentru sprijinirea artiștilor și a creatorilor din întreaga Europă și 212 milioane de euro pentru promovarea justiției, a drepturilor și a valorilor.

Pentru mediu și politici climatice, sunt alocate 2,3 miliarde de euro pentru mediu și politici climatice, din care 728 de milioane de euro pentru programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, și 1,5 miliarde de euro pentru Fondul pentru o tranziție justă, în vederea asigurării faptului că tranziția verde aduce beneficii tuturor. Fondul pentru o tranziție justă ar urma să primească încă 5,4 miliarde de euro sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU; 2,2 miliarde de euro pentru cheltuieli destinate spațiului, în special pentru Programul spațial european, în cadrul căruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic.

Pentru protejarea frontierelor sunt alocate 2,1 miliarde de euro, din care 1,1 miliarde de euro pentru Fondul de management integrat al frontierelor și 839 de milioane de euro (contribuția totală a UE) pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), iar 1,6 miliarde de euro pentru cheltuielile legate de migrație, din care 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea migranților și a solicitanților de azil în conformitate cu valorile și prioritățile noastre. În plus, sunt alocate 1,2 miliarde de euro pentru abordarea provocărilor în materie de apărare, din care 626 de milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA), precum și 237 de milioane de euro pentru sprijinirea mobilității militare.

Pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, sunt alocate 927 de milioane de euro, inclusiv 593 de milioane de euro pentru Programul privind piața unică și aproape 200 de milioane de euro pentru activități legate de combaterea fraudei, fiscalitate și vamă.

Pentru Programul “UE pentru sănătate”, în vederea asigurării unui răspuns cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, sunt alocate 732 de milioane de euro, precum și 147 de milioane de euro pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât acesta să poată furniza rapid asistență operațională în caz de criză.

De asemenea, 689 de milioane de euro sunt pentru securitate, din care 310 milioane de euro pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică; iar 138 de milioane de euro sunt pentru conexiuni securizate prin satelit, în temeiul propunerii de instituire a unui nou program al Uniunii – Programul Uniunii privind conectivitatea securizată.

Mijloacele bugetare necesare Actului legislativ european privind cipurile vor fi puse la dispoziție în cadrul programului Orizont Europa și prin realocarea sumelor aferente altor programe.

Proiectul de buget pe 2023 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii, astfel cum a fost adoptat de șefii de stat sau de guvern la sfârșitul anului 2020, inclusiv ajustările tehnice ulterioare, urmărește să transforme prioritățile acestuia în rezultate anuale concrete. Prin urmare, o parte semnificativă a fondurilor va fi alocată combaterii schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivul cheltuirii unui procent de 30 % din bugetul pe termen lung și din instrumentul de redresare NextGenerationEU pentru această prioritate de politică.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.