Administrație

Ce-au mai făcut inspectorii I.T.M. în ultima săptămână

Prin Programul cadru de acțiuni al Inspectoratul Teritorial de Muncă (I.T.M.) Alba pentru anul 2022, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecția Muncii.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 29 august – 2 septembrie 2022, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relațiilor de muncă:

 • Total unități controlate: 26
 • Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 255, din care 140 de femei
 • Număr deficiențe constatate: 45
 • Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 4, din care două avertismente și două amenzi în valoare de 22.000 lei (din care 1 amendă de 20.000 lei pentru 1 persoană depistată în lucru fără forme legale de angajare – art. 260 alin. 1. lit. „e” C. M.).

Principalele deficiențe constatate în controale:

 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • neconducerea corectă a evidenței timpului lucrat;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
 • nu a fost întocmită programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022;

În domeniul securității și sănătății în muncă:

 • Nr. total unități controlate: 16
 • Număr deficiențe constatate: 23
 • Număr de măsuri dispuse: 23
 • Angajatori sancționați: 16
 • Nr. sancțiuni aplicate: – 23, din care 22 de avertismente și o amendă in cuantum de 4.000 lei.
 • Nr. evenimente în curs de cercetare: 3
 • Nr. acțiuni de informare/conștientizare angajatori: 1

Principalele deficiențe stabilite în controale:

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.